دانش آموزان  برتر دبیرستان درنوبت اول سال تحصیلی 95-94

دوم ریاضی ) سید محمد رضا باقری - مهبد غبیشاوی -

دوم تجربی ) علی کشاورز - سعید زارع - محمد مهدی حسنی

دوم انسانی ) محمد امین آلبو محمود -احمدرضا روحی -امیر زارع

سوم ریاضی )محمدرضا خادمی - علی ویسه - حسین معصومی

سوم تجربی )سعید ابراهیمی -علی عسکر زارع شیبانی

سوم انسانی ) علیرضا صالحی فرد - مجید ستایش مهر - علیرضا صنعتی

منبع : دبیرستان امام صادق (ع) |برترینها
برچسب ها : محمد